Overheidspublicaties

Omschrijving   Datum  
Wettelijke besluiten i.v.m. bloed en -derivaten

FAGG: Besluiten (KB en MB) i.v.m. labiele bloedproducten (instellingen, controles, methoden)

09-09-2015
Adviezen Hoge Gezondheidsraad

Overzicht van de gepubliceerde adviezen van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking op bloed en bloedderivaten.

EU publicaties

Directive 2002/98/EC of the european parliament and of the council : setting standards of quality and safety for the collection, testing, processing, storage and distribution of human blood and blood components

FAGG omzendbrieven
RIZIV terugbetaling labiele bloedproducten
Normen ziekenhuisbloedbank K.B. 17.2.2005