Over ons

De Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen vzw. (WVTV) werd opgericht op 22.11.1997 met de bedoeling een forum te creëren voor alle betrokkenen en/of geïnteresseerden in transfusiegeneeskunde.

Onze missie

Als WVTV beogen we de wetenschappelijke ontwikkelingen en the state of the art binnen de transfusiegeneeskunde op te volgen en te bespreken.
We houden de vinger aan de pols van de evoluties en activiteiten van het nationaal transfusiebeleid.
Daarnaast bieden we een platform aan om wetenschappelijk vraagstukken aan te brengen en uit te werken, met als streefdoel een richting te kunnen geven aan een praktisch en kwalitatief onderbouwd transfusiebeleid.
Onze doelgroep zijn artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers betrokken bij transfusiegeneeskunde.

Activiteiten

Wij organiseren avondvergaderingen en een tweejaarlijks symposium, waarop wij experten in het desgevallend vakgebied uitnodigen.
Op onze website worden wetgeving, richtlijnen en nuttige links ter beschikking gesteld.
We trachten ons daar waar mogelijk als (bestuurs)leden actief in te zetten voor projecten ivm transfusie.


Huidig bestuur

Naam   Functie  
Sigrid Vermeiren Voorzitter
Els Bailleul Secretaris
An Muylaert Penningmeester
Ann Hendrickx
Sarah Mahieu /
Eline Verhoye /
Kristien Van Pelt
Marieke Criel /
Barbara Cauwelier /

De Wetenschappelijke Vereniging Transfusie Vlaanderen vzw. wordt na samenroeping van een Algemene Ledenvergadering te Gent op 22.11.1997 geboren uit de "Medische Raad van Vlaamse Transfusiegeneesheren" v.z.w., (opgericht in 1987, B.S. 7.1.1987) die tot dan fungeerde als een vereniging van transfusie-artsen en als adviesorgaan van de Dienst voor het Bloed.

De bedoeling van deze omvorming bestond erin een ruimer en onafhankelijk forum te creëren openstaand voor allen betrokken en/of geïnteresseerd in de verschillende aspecten van de transfusie als middel in het therapeutisch proces.

Deze bredere doelstellingen leiden dan bij de oprichting van de WVTV tot een wijziging van de oorspronkelijke statuten (publicatie B.S. 5.3.1998). De veranderende context waarbinnen de WVTV fungeert alsmede een nieuwe wetgeving op de vzw's nopen opnieuw tot aanpassing van de statuten, die werden opgenomen als bijlage in het Belgisch Staatsblad van 1.4.2005.

De huidige statuten worden hier weergegeven:

goedgekeurde statuten.pdf

Partners

Rode Kruis Vlaanderen